777 952 567
Menu ico

Spárování a izolace spár panelových domů

Montáž těsnění a izolací na panelových domech, 
tmelení mezipanelových spár trvale elastickým tmelem.

Provádíme spárování panelových domů a izolace spár mezi panely. Samotné spárování realizujeme bez lešení a tedy jako výškové práce z lana. Po zateplení je to nejběžnější metoda oprav opláštění panelových domů před povětrnostními vlivy.

Spárujeme většinou novější panelové domy s již obsaženou izolací v panelech a domy v havarijním stavu, které jsou vhodné pro tento způsob opravy.

Používáme technologie a doporučené technologické postupy firmy Den Braven. S tmely ST1 a ST5 jsme opravili několik kilometrů mezipanelových spár převážně na brněnských sídlištích Bohunice, Starý a Nový Lískovec a Kamenný Vrch. I po více než 8 letech jsou námi opravené a vyspárované izolace plně funkční.

   

Problematika panelových spár

Spárování tmelem a montáž tepelné izolace do spár mezi panely se provádí ze dvou důvodů:

  • izolace proti vnikání vlhkosti a častému zatékání spárou.
  • ochrana obnažené železné výztuže v místech spoje panelů.
  • dodaná tepelná izolace zabraňuje vzniku tepelných mostů a únikům tepla.

Mezipanelové spáry jsou důsledkem technologie PD a představují slabé místo stavby. Netěsnost spár se zatékáním vody dovnitř panelového domu má za následek škody na interiérech, vznik plísní, nežádoucí úniky tepla a také celkovou degradaci skeletu domu. To v celkovém důsledku představuje zbytečně vynaložené prostředky na odstranění těchto negativních jevů.

Technologické postupy spárování

V závislosti na stavu spáry nebo kondici předchozí izolace (tmelu) volíme nejvhodnější postup pro spárování dle technologických standardů firmy Den Braven. V zásadě lze doporučené postupy shrnout do tří variant:

  • očištění spáry, penetrace, montáž polyetylénového provazce a akrylátového tmelu včetně zapravení
  • očištění spáry, penetrace, montáž tepelně izolační PUR pěny a akrylátového tmelu včetně zapravení
  • očištění spáry, penetrace, základní nátěr, montáž tepelně izolační PUR pěny a silikonové pásky

Ze souvisejících prací dále nabízíme:

© 2009 - 2013 Copyright, RIVA SERVIS s.r.o. - SEO zajišťuje Comerto.
e-mail: servis@rivaservis.cz | mobil: 777 952 567, 733 585 612