777 952 567
Menu ico

Ořez stromů - druhy řezů

Pro provedení ořezu, nebo kácení stromů je nutná jejich prohlídka a posouzení stavu. Poté se navrhne odborný druh řezu. Jsou to: bezpečnostní řez, zdravotní řez, redukční řez nebo výchovný řez. Ořez stromů dodává koruně tvar a zároveň zachovává strom bezpečným a zdravým.

Bezpečnostní řez

odstraňování velkých suchých větví bezprostředně hrozících pádem a poškození majetku, nebo osob (tento řez je specifický pro odumírající aleje)

  

Zdravotní řez

zásah v koruně odstraňující nevhodně rostoucí, odumírající větve (napadené houbami, či škůdci) a ošetřující stará poranění, nebo dřívější nesprávně provedené řezy. Zdravotní řez je vhodné provádět pravidelně v intervalech 3 - 5 let.

   

Redukční řez

se používá u stromů ponechaných delší dobu bez běžné údržby, stromů rostoucích v blízkosti budov a elektrického vedení, nebo pro zajištění podjezdné a průchodné výšky. Rozsáhlejší zásahy na stromu je třeba dělat postupně pro zachování jeho zdraví a estetické hodnoty.

    

Výchovný řez

používá se u mladých stromů pro jejich správný vývoj a růst.

© 2009 - 2013 Copyright, RIVA SERVIS s.r.o. - SEO zajišťuje Comerto.
e-mail: servis@rivaservis.cz | mobil: 777 952 567, 733 585 612