777 952 567
Menu ico

Arboristické služby pro města a firmy

Arboristické služby jsou z převážné většiny tvořeny celoroční péčí o zeleň a sadové úpravy. Jedná se především o ošetřování dřevin stromolezeckou technikou či z vysokozdvižné plošiny, dále kácení náletových či jiných nevhodných dřevin a v neposlední řadě sekání trávy.

Zajišťujeme vyklízení klestu a likvidaci dřevin a vegetace na pozemcích pro stavební účely - vyčištění parcely pro započetí stavebních prací.

© 2009 - 2013 Copyright, RIVA SERVIS s.r.o. - SEO zajišťuje Comerto.
e-mail: servis@rivaservis.cz | mobil: 777 952 567, 733 585 612