777 952 567
Menu ico

Protipožární nátěry

Zajistíme pro vás kompletní realizaci protipožárního nátěru pro vaše budovy v Brně i Jihomoravském kraji. Investujte do ochrany vaší budovy, budete mít jistotu odolnosti vaší stavby proti požárům, které často vznikají z důvodu nehody, poruchy či nedbalostí lidského faktoru.

Provádíme protipožární nátěry zvyšující odolnost staveb a konstrukcí proti ohni. Firmy a stavitelé nejčastěji objednávají protipožární nátěry ocelových i dřevěných konstrukcí a zděných i betonových staveb.

Mimo protipožárních systémů, jakými jsou architektonické rozvržení stavby nebo konstrukční a materiálové řešení objektu, tvoří protipožární nátěry další důležitou složku správné ochrany proti vzniku a následkům požáru. Požární odolnost patří mezi základní užitné parametry každé stavby. Kvalitní požárně-bezpečnostní opatření, mezi něž se řadí právě i protipožární nátěry na kov a dřevo, mohou zmírňovat následky škod způsobených ohněm.

Ochrana proti požáru, která se vyplatí!

Hlavním smyslem protipožárních nátěrů je zabránění šíření požáru mezi jednotlivé části uvnitř objektu, zabránění šíření požáru mimo objekt.

Díky protipožárnímu nátěru se oheň nešíří tak, jak je tomu za běžných podmínek. Získáte tak více času na bezpečnou evakuaci osob, zvířat a osobních věcí z požárem zasaženého místa. V případě, že se oheň rozšiřuje, zpomalí protipožární nátěr díky svému speciálnímu chemickému složení průběh šíření.

 

Realizace protipožárních nátěrů pro Brno a okolí

Primárně se orientujeme při zajištění protipožárních nátěrů na Brno a jeho široké okolí. Což však neznamená, že tuto službu provádíme jen ve výše uvedené lokalitě. Jak potvrzují naše referenční realizace, našich služeb využívají firmy z celé ČR. V rámci Brna dokážeme domluvit rychlejší realizaci, obhlédnout důkladně stav budovy a především neúčtujeme dopravné.

Pro jaké budovy je nátěr vhodný

Protipožární nátěr využijete pro ochranu nosných konstrukcí, dřevem opláštěných domů, chat, penzionů a hotelů, ocelových výtahových šachet a jiných kovových konstrukcí jako jsou klasická nebo úniková schodiště a mnoho dalších. U únikového schodiště je protipožární nátěr hlavní ochranou pro snadný a bezpečný útěk z budovy, ve které požár vypukl. Protipožární nátěry jsou vhodné do exteriérů i interiérů. Typ protipožárního nátěru vybereme a provedeme přesně podle posouzení technika, požadavku na odolnost, druhu materiálu a povrchu zvoleného objektu. Zvláště u protipožárního nátěru je potřeba postupovat přesně podle požadovaných norem a závazných pokynů.

Jak fungují protipožární nátěry

Protipožární nátěry odolávají ohni různým způsobem. Podle způsobu, kterým čelí ohni a žáru,rozdělujeme protipožární nátěry na 3 základní skupiny:

 • Zpěnitelné protipožární nátěry - při působení žáru se barva změní na pěnu, která obalí natřenou konstrukci vrstvou působící jako tepelná izolace, zbrzdí tak přenos tepla do konstrukce budovy a tímto významně prodlouží čas potřebný pro evakuaci osob a majetku z hořící budovy. Dojde-li k uhašení požáru v krátké době, může zpěnitelný protipožární nátěr ochránit konstrukci před zhroucením a tak významně snížit objem škod na majetku.
 • Netoxické protipožární nátěry - používají se na nátěry ploch, které nemají nosnou funkci v konstrukci budovy. Nahrazují klasické nátěrové hmoty v místech, která není nutno chránit před požárem dražšími zpěnitelnými protipožárními nátěry, ale u nichž je požadavek na zabránění vzniku toxických zplodin při hoření a působení žáru - například na nátěry stěn únikových chodeb a schodišť.
 • Kombinované protipožární nátěry - působí jako kombinace obou výše zmíněných protipožárních nátěrů - působením žáru vytvářejí na konstrukci tepelně izolační pěnu a zároveň neprodukují toxické zplodiny

Pro aplikaci protipožárních nátěrů se obracejte vždy pouze na certifikované firmy a natěrače!

 

Osvědčení PLAMOSTOP P9 natěračský certifikát pro RIVA SERVIS s.r.o.

Pro aplikaci protipožárních nátěrů se obracejte pouze na certifikované firmy!

Protipožární nátěry nosných konstrukcí a stěn budov vyžaduje nejen odborné posouzení konstrukce a stanovení správného technologického postupu, ale také zkušenosti a zručnost natěračů, průběžnou kontrolu a závěrečná kontrolní měření aplikovaného nátěru proti ohni.

Aplikace protipožárních nátěrů vyžaduje specifické postupy , k jejichž znalostem je potřeba absolvovat školení výrobce protipožárních nátěrů. Samozřejmostí je vystavení výchozí zprávy s patřičnými náležitostmi, jež prokáže kvalitu provedeného protipožárního nátěru.

Provádíme tyto protipožární nátěry a související služby:

 • Protipožární nátěry ocelových konstrukcí.
 • Protipožární nátěry dřevěných konstrukcí.
 • Protipožární nátěry betonu a zděných konstrukcí.
 • Kontrola stávajícího stavu nátěrů a ochrany staveb proti působení ohně.
 • Obměny poškozených nátěrů a starých protipožárních nátěrů.
 • Náhradu klasických nátěrů za protipožární nátěry včetně odstranění původních toxických nátěrů.
 • Provádění kontrolních měření protipožárních nátěrů.
 • Vyhotovení kontrolní výchozí zprávy protipožárních nátěrů.

Ze souvisejících prací dále nabízíme:

© 2009 - 2013 Copyright, RIVA SERVIS s.r.o. - SEO zajišťuje Comerto.
e-mail: servis@rivaservis.cz | mobil: 777 952 567, 733 585 612