777 952 567
Menu ico

Čištění okapů a okapových svodů na nepřístupných místech

Čištění a pravidelná údržba klempířských prvků ve výškách je relativně jednoduchý úkon, který vám pomáhá předcházet poměrně rozsáhlým škodám na Vašich budovách a nemovitostech. Při ucpání okapových rýn a svodů přetékající dešťová voda máčí omítky, balkony, římsy a mnohdy může způsobit zatečení do střech.

Kontrolu a čištění okapů a rýn výškovými pracemi provádíme samostatně na požádání, ale i automaticky, jako součást dalších řemeslných a výškových prací jako jsou: klempířské prácepokrývačské prácenátěry klempířských prvků ve výškách. 

Znečištění klempířských prvků je nejčastěji způsobeno:

  • listím a malými větvemi opadavých stromů nacházejících se většinou v těsné blízkosti
  • padající omítkou ze stěn budov
  • zvětráváním a odpadením malty od hřebenáčů, kusy ulomených tašek
  • špínou, prachovými částicemi a humusem obsaženým ve srážkové vodě
  • hnízdícím ptactvem a jeho výkaly

Zvláště důležité je pravidelně rýny kontrolovat a čistit, nachází-li se střecha v blízkosti opadavých stromů. Pravidelná údržba také přispívá k delší životnosti okapů a okapových svodů. Nezastupitelnou roli mají správně instalované zábrany proti ptactvu.

© 2009 - 2013 Copyright, RIVA SERVIS s.r.o. - SEO zajišťuje Comerto.
e-mail: servis@rivaservis.cz | mobil: 777 952 567, 733 585 612